1. Ana Sayfa
  2. Sosyoloji

Sosyolojiye Giriş / FİNAL Online Test-2

Sosyolojiye Giriş / FİNAL Online Test-2
1

Le Play’e göre sağlam bir ailenin varlığını sürdürebilmesi için en kritik koşul aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Le Play’e göre sağlam ailelerin var olabilmesi için en kritik koşul aile sermayesinin parçalanmaması, sonraki nesillere bölünmeden aktarılmasıdır.

Ataerkil toplumlarda kadınların hem ev içindeki ücretsiz emeği hem de ev dışında, çalışma yaşamındaki emeği kontrol altında tutulmasına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Bireylerin özellikle aileleri aracılığıyla sahip olduğu dilsel yeterlilik, sosyal tarz ve görgü gibi kültürel niteliklere ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Kültürel Gecikme: Bu kavram Amerikalı toplumbilimci William Ogburn (1886-1959) tarafından ortaya atılmıştır. Ogburn, bir toplumsal sistemdeki maddi ve manevi kültürün karşılıklı ilişkisinde, değişme sürecinde ortaya çıkan bir uyumsuzluk hâline dikkat çekmek istemiştir. Kültürel Sermaye: Bireylerin özellikle aileleri aracılığıyla sahip olduğu dilsel yeterlilik, sosyal tarz ve görgü gibi kültürel niteliklerdir. Kavramı ilk kez kullanan Bourdieu’ya göre bireyler ne kadar çok kültürel sermayeye sahipse, eğitim ve mesleki sistemde o oranda başarılı olacaklardır. Kültürel Determinizm: Kültürün değişmez ve çok güçlü, içinde yer alan bireylerin de onun bir nevi esiri olduğu düşüncesidir. Kültürel Rölativizm: Kültürleri kendi içinde değerlendirmek ve yargılamak gerektiği, kültürlerin dışardan yargılanamayacağı düşüncesidir. Kültürel Emperyalizm: Genel olarak yabancı bir kültürün değer ve alışkanlıklarının, yerli bir kültür üzerinde yaymak ve yerleştirmek için ekonomik ve siyasi güç kullanılması anlamında olmakla birlikte, kültür emperyalizm tezi, uzun zamandır farklı yerel ve ulusal kültürlerin özellikle ABD’nin kültür endüstrisi ürünlerinin kuşatmasıyla yok edildiğini öne sürer.

Aşağıdakilerden hangisi feminizm ve postmodernizm özelliklerinden değildir?

Correct! Wrong!

Feminist ve postmodern yaklaşımlar klasik ve modern sosyolojide yer alan bütün sosyolojik yaklaşımlara eleştirel bakmaktadırlar.

Bir peygamberin öncelikle bir “evet, ama” kişisi olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Din olgusuna çağdaş yaklaşımlardan biri de iletişim olarak din yaklaşımıdır.Luhmann’ın sistem teorisinden yola çıkan Pace’ye göre, peygamberler genellikle sözlü iletişim dilini kullanmışlardır ve bir peygamber öncelikle bir “evet, ama” kişisidir. Yani önce kendinden önceki inanç sistemini kısmen de olsa olumlar, sonra “ama” der belki yeni bir bilgi belki de yeni bir açıklama geliştirir ve önceki inanç sistemini yeniden yorumlar.

Bireyin kendi kültürel değerlerini merkeze alarak başka kültürleri kendi kültürünün değer sisteminden değerlendirmesine ve yargılamasına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Toplumsal tabakaların spesifik dindarlığı üzerine analizler yapan ve dindarlık biçimlerini onların hangi toplumsal tabakalarca taşındığıyla koşut olarak inceleyen teorisyen aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Din sosyolojisinin en yaratıcı temalarından birini Max Weber’in “toplumsal tabakaların spesifik dindarlığı” üzerine yaptığı incelemeler ve analizler oluşturur. Weber dindarlık biçimlerini onların hangi toplumsal tabakalarca taşındığıyla koşut olarak incelemiş, feodal soyluluğun, toprak sahibi aristokrasinin “selamet” arayışında olmadığı ve “cemaatsel din” den de uzak durduğu tespitlerinde bulunmuştur.

Sosyoloji kavramını icat etmiş ve sosyolojide, pozitivist sosyoloji olarak bilinen geleneği kuran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Auguste Comte tıpkı Saint-Simon gibi toplumu evrimci ve pozitivist bir çerçevede ele alır. Saint-Simon çalışmaları ile sosyoloji biliminin gelişimine katkıda bulunmuş Comte ise “sosyoloji” kavramını icat etmiş ve sosyolojide pozitivist sosyoloji olarak bilinen geleneği kurmuştur. Bu nedenle bazı çevrelerde Comte sosyolojinin kurucusu olarak kabul edilir.

Marx'a göre toplumların evrimi için diyalektik zorunluluk hangi çatışmadır?

Correct! Wrong!

Marx’a göre toplumların evrimi için sınıf çatışması diyalektik bir zorunluluktur.

En geniş haliyle bireysel hak ve özgürlüklerin teminatı için devlet mekanizmasının olabildiğince sınırlandırılması olarak tanımlanan kavram hangisidir?

Correct! Wrong!

Liberalizm: Liberalizm ideolojisi en geniş haliyle bireysel hak ve özgürlüklerin teminatı için devlet mekanizmasının olabildiğince sınırlandırılması olarak düşünülebilir.

Sosyolojiye Giriş / FİNAL Online Test-2
biraz daha çalışmalısın..
bu sınavda şansın yüksek..

Sosyolojiye Giriş / Bazı Test Çalışmaları

Diğer Testler İçin Tıklayınız.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
İlginizi Çekebilir

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

Yorum Yap

Yorumlar (1)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir