Sosyoloji

Siyaset Bilimi

Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Arasındaki İlişki Nedir?

21/07/2022 7

Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Sosyoloji insan topluluklarını araştıran bir sosyal bilim dalıdır. Ancak diğer birçok sosyal bilim dalı da temelde sosyal ilişkileri incelemektedir. Sosyoloji daha…

Sosyoloji

Toplumsal Araştırma Nedir? Toplumsal Araştırmanın Amaçları Nelerdir?

18/04/2022 46

Toplumsal araştırma; bireyler, gruplar, kurumlar, formal ve enformal toplumsal yapılar, topluluklar, kültürler ve bunların birbirleriyle olan ilişkilerini incelemektedir. Toplumsal araştırmalar temelde iki nedene bağlı olarak…

Sosyoloji

Sosyoloji Ne Zaman Bir Bilim Oldu?

15/04/2022 29

SOSYOLOJİNİN BİLİM OLARAK KURULMASI 18. yüzyılda Aydınlanma düşünürleri, önceki düşünürlerden daha sistematik ve tutarlı bir şekilde çalışmaya başlamışlardır. Çözümlemenin bilimsel ilkelerini insan, insan doğası ve…

Sosyoloji

Modern Toplumun Özellikleri Nelerdir?

14/04/2022 57

Modern Toplumun Özellikleri Bir toplumun ‘modern’ olarak tanımlanması, yukarıda bahsedilen politik, ekonomik, toplumsal ve kültürel alanlarda tanımlanan belirli özelliklere dayanmaktadır: 1. Modern toplumlar, yeni yönetim…

Sosyoloji

Ampirik Sosyoloji Nedir? Tarihsel Gelişimi

10/03/2022 64

Ampirik sosyoloji veya Görgül toplumbilim, birincil sosyolojik bilgilerin toplanması, işlenmesi ve anlatılması için metodolojik yöntem ve tekniklere dayanan toplumbilim çalışmasıdır. Toplum yaşamının ekonomi, hukuk, aile ve siyaset gibi yanlarının inceleme sırasındaki durumunu betimler. Gündelik hayatın yönleriyle; kaynak veya bilgi…