Tarih

Bilgi

Kızıl Ordu Nedir? Kuruluşu ve Başarıları

14/09/2022 6

1946'ya dek Sovyetler Birliği'nin (SSCB) silahlı kuvvetleri. 1918'de, Rus İç Savaşı esnasında Bolşeviklerin silahlı kuvvetleri olarak kuruldu ve 1922 yılında SSCB'nin resmî ordusu oldu. "Kızıl" ismi işçi sınıfını temsil ediyordu. Bu ad 25 Şubat 1946'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler…

Rus Tarihi

Demir Perde Doğu Bloku yada Sovyet Bloku Nedir?

14/09/2022 6

Doğu Bloku, Sovyet Bloku ya da Demir Perde, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ve onun Doğu ve Merkez Avrupa'daki müttefiklerini tanımlamak üzere kullanılmış olan bir terimdir. 1947'de, başta Polonya Halk Cumhuriyeti, Romanya Sosyalist Cumhuriyeti, Bulgaristan Halk…

Bilgi

Prag Baharı Nedir?

13/09/2022 5

Prag Baharı, 5 Ocak 1968 tarihinde başlayan ve Çekoslovakya'nın politik olarak liberalleşmeye çalıştığı bir dönemdir. Alexander Dubček'in iktidara gelmesi ile başlayıp aynı yıl 20-21 Ağustos gecesi Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı müttefiklerinin (Romanya hariç)…

Siyaset Bilimi

Siyaset Bilimi ve Tarih Arasındaki İlişki Nedir?

26/07/2022 26

Siyaset Bilimi ve Tarih Tarih, geçmişteki insan topluluklarının yaşayışlarını ve sosyal olayları, kendi zaman ve mekânlarının özellikleri ışığında açıklayan, bu olaylar arasındaki ilişkileri ve sonuçlarını…

Türk Tarihi

Uygur Kağanlığından Sonra Ortaya Çıkan Devletler

03/06/2022 38

KAN-CHOU UYGUR DEVLETİ Bu Uygur Kaganlığı hakkında bilgi edindiğimiz en önemli kaynaklar, IX-XI. asırlarda Araplardan Orhun Uygurlarına, Orhun Uygurlarından Tibet’e, Hoten’den Kan-chou Uygurlarına, Çin’den Hoten,…