Trendlerdeki Yazılar

22/01/2022 282

Psikolojide 3 Önemli Soru(n)

PSiKOLOJiDE ÖNEMLi SORUNLAR Antik Yunan filozoflarından beri insan davranışını anlamaya çalışanların tartışmakta olduğu bazı kritik sorunlar vardır. Geleneksel olarak bilim insanları, bağlı bulundukları yaklaşımlar ışığında…

22/01/2022 307

Psikolojinin Alt Dalları Nelerdir?

Psikolojinin Alt Dalları Nelerdir? Psikologlar, insan zihni ve davranışlarının birçok yanına odaklanabilirler. Bu farklı odaklar, psikolojinin alt dallarını oluşturmaktadır. Biyolojik Psikoloji Biyolojik psikoloji, ya da…

22/01/2022 371

Psikoloji Biliminin Kökenleri ve Tarihçesi

PSiKOLOJi BiLiMiNiN KÖKENLERi VE TARiHÇESi Psikolojinin bilimsel bir disiplin olarak kurulması 19. yüzyılın başlarında insan davranışının laboratuvarlarda çalışılmaya başlaması ile olmuştur. Fakat insan doğasıyla ilgili…

22/01/2022 398

Kapitalizm Nedir? Kapitalizmin Bakış Açıları

Kapitalizm Nedir? Kapitalizm, üretim araçlarının özel mülkiyetine ve bunların kâr amacıyla işletilmesine dayanan bir ekonomik sistemdir. Serbest piyasa ekonomisi olarak 16. yüzyılda çıkmıştır. Kapitalizmin merkezindeki özellikler özel mülkiyet, sermaye birikimi, ücretli emek, gönüllü takas, bir fiyat sistemi ve rekabetçi…