1. Anasayfa
 2. Sosyoloji

Sosyolojiye Giriş / VİZE Online Test-2

Sosyolojiye Giriş / VİZE Online Test-2
8

Toplumsal değişme ile ilgili tartışmalarda sıklıkla kullanılan aşağıdaki kavramlardan hangisi ekonomik içeriklidir?

Correct! Wrong!

Toplumsal değişme olgusuyla ilgili tartışmalarda sık sık kullanılan “gelişme” kavramı ekonomik içerikli bir kavramdır ve ekonomik büyüme, kalkınma, ilerleme gibi olumlu süreçleri ifade eder.

Toplumda hangi davranışların uygun sayılacağına ilişkin düşüncelerden oluşan inanç, ideal ve standartlara ne denir?

Correct! Wrong!

Toplumda hangi davranışların uygun sayılacağına ilişkin düşüncelerden oluşan inanç, ideal ve standartlardır.

Sembolik etkileşimciliğin kurucusu seçeneklerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Sembolik etkileşimciliğin kurucusu George Herbert Mead’dir.

Hangi Yüzyıl’da geleneksel tip toplumlar ortadan kalkmış toplumun endüstri ve teknolojiye dayandığı, nüfusun büyük bölümünün fabrikalar, ofisler ya da dükkanlarda çalıştığı, insanların çoğunlukla endüstriyel üretimin yoğun olduğu kentlerde yaşadıkları, önceki toplum tiplerine göre daha gelişmiş ve yoğun siyasal düzene sahip olan endüstri toplumu ortaya çıkmıştır?

Correct! Wrong!

19. yüzyıl sonrasında bu tip geleneksel toplumlar büyük ölçüde ortadan kalkmış ve farklı bir toplum tipi gelişmiştir. Toplumun endüstri ve teknolojiye dayandığı, nüfusun büyük bölümünün fabrikalar, ofisler ya da dükkanlarda çalıştığı, insanların çoğunlukla endüstriyel üretimin yoğun olduğu kentlerde yaşadıkları, önceki toplum tiplerine göre daha gelişmiş ve yoğun siyasal düzene sahip olan bu toplum tipi modern toplum ya da endüstri toplumu olarak adlandırılır.

Çalışmalarında pozitivizmi, toplumsal değişmeyi Charles Darwin’in evrim teorisindeki ilkeler çerçevesinde ele alan evrimci bir sistem yaklaşımı çerçevesinde geliştirilen sosyolog kimdir?

Correct! Wrong!

Spencer’in çalışmalarında pozitivizm toplumsal değişmeyi Charles Darwin’in evrim teorisindeki ilkeler çerçevesinde ele alan evrimci bir sistem yaklaşımı çerçevesinde geliştirilmiştir.

Ödül ve cezalarla güvence altına alınan ve yaptırımı olan kurallar sistemine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Normlar, belirli durumlarda insanların nasıl davranmaları gerektiği konusunda yaptırımı olan beklentilerdir. Normlar, değerlere dayalı olarak geliştirilen kurallardır. Örneğin toplumun önemli değerlerinden biri dürüstlükse yalan söyleme davranışı, yaptırımı olan kurallarla engellenmeye çalışılır.

Sosyoloji ile diğer disiplinler karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olur?

Correct! Wrong!

Tarih, ekonomi, siyasal bilimler, sosyoloji, hepsi insan eylemlerini ve bu eylemlerin sonuçlarını inceler. Toplumsal davranışı ve toplumsal değişmeyi çalışan tek disiplin sosyoloji değildir; psikoloji, antropoloji, siyaset bilimi, ekonomi gibi diğer disiplinler de toplumsal yaşamla ilgilenirler. Felsefeyle sosyoloji arasında, en basit şekliyle üç açıdan bir ilişki vardır. İlk olarak, bir bilim olarak sosyoloji de bilim felsefesinden yararlanır. İkincisi, sosyoloji sosyal olguları ele alırken değerlerle de ilgilenmektedir ve değerlerin ahlak felsefesinde ve toplumsal felsefede nasıl tartışıldığını bilmesi gerekir. Son olarak sosyoloji yeni felsefi soruların ortaya çıkmasına katkıda bulunur.

Karl Marx ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Marx için kapitalizm emek gücünün de (ücretli emek şeklinde) bir meta olarak alınıp-satıldığı metalaşmış ve yabancılaşmış toplumsal ilişkilere dayalıdır. Tüm sınıflı toplumlarda olduğu gibi kapitalizmde de üretim araçlarına sahip olan bir egemen sınıf (burjuvazi veya kapitalist sınıf ) ile üretim araçlarından yoksun olan bir sınıf (pro­letarya veya işçi sınıfı) bulunmaktadır. Üretim araçlarından yoksun olan işçi sınıfı emek gücü­nü satmak zorundadır. Ancak kapitalizmde işçiler bütün zenginliklerin üreticileri oldukları halde emek güçlerinin karşılığını tam olarak alamamak­ta, işveren tarafından onlara gerçekte ürettikleri değerin altında bir ücret ödenmekte, geri kalan “artı değer”e ise kapitalist tarafından kar adı altın­da el konulmaktadır.

Siyasal anlamda hükümetin meşru güç kullanımı hangi kavram ile açıklanır?

Correct! Wrong!

Otorite siyasal anlamda hükümetin meşru güç kullanımıdır.

Aydınlanma geleneğine dayanan ve siyasal iktidarı sınırlandırarak bireysel hak ve özgürlükleri tanımlayıp savunmaya yönelen siyasal ve ekonomik felsefe aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Liberalizm ideolojisi en geniş haliyle bireysel hak ve özgürlüklerin teminatı için devlet mekanizmasının olabildiğince sınırlandırılması olarak düşünülebilir. Ancak liberalizmin felsefi temelleri çok daha köklüdür. Felsefi yanına vurgu yapan tanımı ise “aydınlanma geleneğine dayanan ve siyasal iktidarı sınırlandırarak bireysel hak ve özgürlükleri tanımlayıp savunmaya yönelen siyasal ve ekonomik felsefe”dir.

Sosyolojiye Giriş / VİZE Online Test-2
biraz daha gayret etmelisin sevgili öğrenci..
vay vay vay geçicen sen bu dersi 3 vakte kadar..

Sosyolojiye Giriş / Bazı Test Çalışmaları

Diğer Testler İçin Tıklayınız.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
İlginizi Çekebilir

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar (8)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir