Son Yazılar

02/01/2023 178

Biyocoğrafya Nedir? Bitki ve Hayvan Coğrafyası Bölgeleri

Biyocoğrafya, bitki ve hayvan türlerinin dağılımını ve bu dağılımın nedenlerini inceleyen Fiziki coğrafyanın alt bilim dalıdır. Biocoğrafya kelimesi; Bio (canlı) ve geography (coğrafya) kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulmuştur. Bitki coğrafyası (Fitocoğrafya) ve Hayvan coğrafyası (Zoocoğrafya) olarak iki alana…

02/01/2023 169

Ekoloji Nedir? Neyi İnceler?

Ekoloji  ya da doğa bilimi, canlıların hem kendi aralarında hem de fiziksel çevreleri ile olan ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. Ekoloji canlıları birey, popülasyon, komünite, ekosistem ve biyosfer düzeylerinde inceler. Ekoloji çok yakından ilişkili olduğu biyocoğrafya, evrimsel biyoloji, genetik, etoloji ve doğa tarihi dallarıyla…

02/01/2023 107

Ekonomik Büyüme Nedir?

İktisadi büyüme, bir iktisatta zaman içinde mal ve hizmet üretimi miktarında artış olmasıdır ve para yaratımında artış olmasına bağlıdır. Büyüme, geleneksel olarak reel (gayri safi yurt içi hasıla) veya reel GSYİH artış oranı yüzdeleriyle…

  • Hepsi
  • Kişisel
Ekonomi

Enflasyon ve Deflasyon Arasındaki Fark Nedir?

08/01/2023 108

Enflasyon ve deflasyon, ekonomik kavramlar olup, genellikle para biriminin değerinin değiştiği zamanların ölçümü için kullanılırlar. Enflasyon, bir ülke para biriminin değerinin zamanla düştüğü durumdur. Bu,…

Listelenecek herhangi bir yazı bulunamadı.

Modül

Modül

Modül