1. Anasayfa
 2. Sosyoloji

Sosyolojiye Giriş / FİNAL Online Test-4

Sosyolojiye Giriş / FİNAL Online Test-4
Photo by Afta Putta Gunawan on Pexels.com
0

Annelik, ev kadınlığı, çocuk doğrup, büyütme gibi olguların edebiyatta, dinde, kutsal hikayelerde kutsallaştırıldığı ataerki toplum yapısının hangi kontrol mekanizması ile ilişkilidir?

Correct! Wrong!

Annelik ve ev kadınlığı rollerinin yüceltilmesi: Ataerkil ideoloji annelik ve ev kadınlığı rollerini idealize eder. Bu roller dinde, edebiyatta, geleneksel halk hikayelerinde kutsallaştırılır ve övülür. Buna karşılık bu rollerin dışında kalan kadınlar, bekar kadınlar ya da çocuksuz kadınlar küçümsenir, alay konusu olur ve aşağılanırlar. Bazı kültürlerde çocuk yapamayan (“kısır”) kadınlara ya da oğlan çocuk doğurmamış olan kadınlara saygı gösterilmez, hatta bu kadınlar dışlanırlar.

İşçilerin yarattıkları değerle onlara ödenen ücret arasında kalan farka ne denir?

Correct! Wrong!

Artı-değer işçilerin yarattıkları değerle onlara ödenen ücret arasında kalan farktır.

Bilimsel bilgiye ulaşmak için gerekli olan bilimsel sürecin izlenmesi ve bilimsel kuralların uygulanmasına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Bilimsel Yöntem Bilimsel bilgiye ulaşmak için gerekli olan bilimsel sürecin izlenmesi ve bilimsel kuralların uygulanmasıdır. Bilimsel yöntem amaca götüren yol, araştırma teknikleri ise bilimsel yöntemin hedefine ulaşmak için kullandığı araçlardır.

Aşağıdakilerden hangisi biyolojik aile tanımlarını eleştirerek ailenin bir ideolojik yapı olduğunu belirtir ve akrabalığın, hanenin ve ailenin anlamının toplumdan topluma değiştiğini vurgular.

Correct! Wrong!

Barett’e göre aile ideolojisi aileye ve anneliğe yüklenen anlamla, kadınlık ve annelik arasında kurulan ilişkiyle oluşturulmaktadır. Aile ideolojisi, yukarıda belirtilen ideal tip aile modelini benimseyen ve yayan bir ideolojidir ve bu ideoloji nedeniyle aile ve akrabalık her yerde ve her zaman şu anki hallerindeymiş gibi algılanırlar, şimdiki biçimleri doğal, normal ve istenir kabul edilir.

Amacı cinsiyet ve iktidar ilişkilerinin toplumsal yaşamın her alanının içine işlemiş olduğunu göstermek olan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Feminist yaklaşım, feminist teorilere dayanan ve feminist bilince sahip olan araştırmacılar tarafından benimsenen yaklaşımdır. Feminist araştırmaların amacı cinsiyet ve iktidar ilişkilerinin toplumsal yaşamın her alanının içine işlemiş olduğunu göstermek ve ataerkil toplumsal yapı içinde güçsüz olan kadınları güçlendirmektir. Feminizm, Pozitivizmi erkek egemen bakış açısını yansıttığı için eleştirir. Toplumda baskın olan ataerkil kültürel değer ve inançlar ve erkek araştırmacıların çoğunlukta olmasının bir sonucu olarak feminist olmayan araştırmaların çoğunun cinsiyetçi olduğunu, bu araştırmaların erkeklerin deneyimlerini bütün insanlara genellediğini, erkeklerin sorunlarına odaklandığını ve cinsiyete dayalı rolleri kabul ettiğini ileri sürer.

Bir toplum ya da gruptaki, istenir ve doğru olana ilişkin ideal ilkeleri tanımlayan özgürlük ve eşitlik gibi prensiplere ne denir?

Correct! Wrong!

Değerler: Değerler bir toplum ya da gruptaki, istenir ve doğru olana ilişkin ideal ilkeleri tanımlayan özgürlük ve eşitlik gibi prensiplerdir. Değerler davranış kuralları sağladıkları gibi çatışma da yaratabilirler.

Comte’nin insan toplumları için önerdiği evrimsel gelişme modeline göre insan düşüncesinin sosyal veya fiziksel tüm olgu ve olayları soyut güçlerle açıklamaya çalıştığı aşama aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Comte’un insan toplumları için önerdiği evrimsel gelişme modeline göre insan düşüncesi sosyal veya fiziksel tüm olgu ve olayları soyut güçlerle açıklamaya çalıştığı aşama Metafizik aşamadır.

Frankfurt Okulu’na bağlı olarak ortaya çıkan Eleştirel Teori olarak bilinen yaklaşıma katkıları olan teorisyenler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Correct! Wrong!

İlk olarak 1923’te ortaya çıkan eleştirel teorinin 1970’lere kadar süren gelişiminde Max Horkheimer (1895-1973), Erich Fromm (1900-1980), Herbert Marcuse (1898-1979) ve T.W. Adorno (1903-1969) gibi toplum teorisyenlerinin önemli katkıları olduğu bilinmektedir. George Herbert Mead ise Sembolik Etkileşimcilik, Fenomenoloji ve Etnometodoloji temelini atan kişidir.

Tönnies'e göre cemaat hangi aile tipiyle karakterize edilir?

Correct! Wrong!

Tönnies’in cemaat/cemiyet ayrımında cemaat, dinin, gelenek ve göreneklerin önemini koruduğu ve dayanışmanın ön planda olduğu bir toplum tipidir ve aile üyeleri arasında ekonomik ve sosyal açıdan yakın ilişkiler olan geniş ailelerle karakterize edilir.

Bazı insanların doğuştan suça eğilimli olduğunu, bu kişilerin bir takım ruhsal anormallikler sergilediğini ve suçlu insanların kafa yapılarından hemen tanınabileceğini iddia eden suçbilimci aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

İtalyan suçbilimci olan C. Lombroso, bazı insanların doğuştan suça eğilimli olduğunu, bu kişilerin bir takım ruhsal anormallikler sergilediğini ve suçlu insanların, kafa yapılarından hemen tanınabileceğini iddia etmiştir.

Sosyolojiye Giriş / FİNAL Online Test-4
devam etmelisin..
geçeceğim diyorsun yani.. bravo..

Sosyolojiye Giriş / Bazı Test Çalışmaları

Diğer Testler İçin Tıklayınız.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
İlginizi Çekebilir

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir