Son Yazılar

Ekonomi

Ekonomik Büyüme Nedir?

02/01/2023 172

İktisadi büyüme, bir iktisatta zaman içinde mal ve hizmet üretimi miktarında artış olmasıdır ve para yaratımında artış olmasına bağlıdır. Büyüme, geleneksel olarak reel (gayri safi yurt içi hasıla) veya reel GSYİH artış oranı yüzdeleriyle…

Ekonomi

Emtia Nedir? Ekonomik Değeri

02/01/2023 198

Ekonomi'de emtia veya meta ekonomik bir mal, genellikle tam veya önemli değiştirebilirlik içeren bir kaynaktır: yani piyasa malın örneklerini kimin ürettiği dikkate almadan eşdeğer veya buna yakın olarak ele alır. Emtia ekonomide ticari faaliyetlerin konusu…