Ekonomi

Kategorinin açıklaması burada gözükmektedir, kategori açıklamaları seo için oldukça önemlidir.

Ekonomi

Ekonomik Büyüme Nedir?

02/01/2023 107

İktisadi büyüme, bir iktisatta zaman içinde mal ve hizmet üretimi miktarında artış olmasıdır ve para yaratımında artış olmasına bağlıdır. Büyüme, geleneksel olarak reel (gayri safi yurt içi hasıla) veya reel GSYİH artış oranı yüzdeleriyle…

Ekonomi

Emtia Nedir? Ekonomik Değeri

02/01/2023 134

Ekonomi'de emtia veya meta ekonomik bir mal, genellikle tam veya önemli değiştirebilirlik içeren bir kaynaktır: yani piyasa malın örneklerini kimin ürettiği dikkate almadan eşdeğer veya buna yakın olarak ele alır. Emtia ekonomide ticari faaliyetlerin konusu…

Ekonomi

Sosyal Liberalizm Nedir?

01/01/2023 113

Sosyal liberalizm, bireysel özgürlük ve sosyal adalet arasında denge kurmayı amaçlayan politik bir ideolojidir. Klasik liberalizm gibi bireyci ekonomiyi, sivil ve siyasi hak ile özgürlüklerin genişlemesi bakımıyla uyuşur ancak bunlara ek olarak…