Ekonomi

Kategorinin açıklaması burada gözükmektedir, kategori açıklamaları seo için oldukça önemlidir.

Siyaset Bilimi

Siyaset Bilimi ve İktisat Arasındaki İlişki Nedir?

25/07/2022 9

Siyaset Bilimi ve İktisat İktisat genel olarak insanların üretim ve bölüşüm ilişkilerine konu olan kıt kaynakların insan ihtiyaçlarının karşılanmasında yol açtığı sorunlara çözümler arayan bir…

Ekonomi

Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi Nedir?

22/01/2022 83

Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi, iktisat biliminde bir grubun bir malı göreceli olarak daha az maliyetle üretebildiği bir durumda ticaretin ticaret yapan iki taraf için de nasıl faydalı…

Ekonomi

Kapitalizm Nedir? Kapitalizmin Bakış Açıları

22/01/2022 173

Kapitalizm Nedir? Kapitalizm, üretim araçlarının özel mülkiyetine ve bunların kâr amacıyla işletilmesine dayanan bir ekonomik sistemdir. Serbest piyasa ekonomisi olarak 16. yüzyılda çıkmıştır. Kapitalizmin merkezindeki özellikler özel mülkiyet, sermaye birikimi, ücretli emek, gönüllü takas, bir fiyat sistemi ve rekabetçi…