Son Yazılar

02/01/2023 133

Emtia Nedir? Ekonomik Değeri

Ekonomi'de emtia veya meta ekonomik bir mal, genellikle tam veya önemli değiştirebilirlik içeren bir kaynaktır: yani piyasa malın örneklerini kimin ürettiği dikkate almadan eşdeğer veya buna yakın olarak ele alır. Emtia ekonomide ticari faaliyetlerin konusu…

01/01/2023 112

Sosyal Liberalizm Nedir?

Sosyal liberalizm, bireysel özgürlük ve sosyal adalet arasında denge kurmayı amaçlayan politik bir ideolojidir. Klasik liberalizm gibi bireyci ekonomiyi, sivil ve siyasi hak ile özgürlüklerin genişlemesi bakımıyla uyuşur ancak bunlara ek olarak…

01/01/2023 100

T.C. Resmi Gazete Nedir? Ne İşe Yarar

T.C. Resmî Gazete, Türkiye'nin 7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan resmî gazetesidir. Amacı, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları…

01/01/2023 102

Vaftiz Nedir? Hangi Dinlerde Görülür?

Vaftiz, kişinin alnını ıslatmak veya tüm vücudunu suya batırmak şeklinde icra edilen bir dini "arınma" ve "yeniden doğma" törenidir. Vaftiz uygulamasına rastlanılan inançlar Yunan Mitolojisi'nde vaftiz törenlerine rastlanır. Bunun…

01/01/2023 99

Papaz Nedir? Hristiyanlıktaki Yeri

Papaz, Hristiyan din adamları için Türkçede bazen küçümseyici anlamda da kullanılan sözcük. Türkçeye 1300'lü yıllarda Rumca papas sözcüğünden geçmiştir. Türkçede rahip sözcüğü de bazen papaz anlamında kullanılır ancak her rahip bir papaz ve her papaz da…

  • Hepsi
  • Kişisel
Ekonomi

Enflasyon ve Deflasyon Arasındaki Fark Nedir?

08/01/2023 108

Enflasyon ve deflasyon, ekonomik kavramlar olup, genellikle para biriminin değerinin değiştiği zamanların ölçümü için kullanılırlar. Enflasyon, bir ülke para biriminin değerinin zamanla düştüğü durumdur. Bu,…

Listelenecek herhangi bir yazı bulunamadı.

Modül

Modül

Modül