Son Yazılar

22/01/2022 173

Psikoloji Biliminin Kökenleri ve Tarihçesi

PSiKOLOJi BiLiMiNiN KÖKENLERi VE TARiHÇESi Psikolojinin bilimsel bir disiplin olarak kurulması 19. yüzyılın başlarında insan davranışının laboratuvarlarda çalışılmaya başlaması ile olmuştur. Fakat insan doğasıyla ilgili…

22/01/2022 85

Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi Nedir?

Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi, iktisat biliminde bir grubun bir malı göreceli olarak daha az maliyetle üretebildiği bir durumda ticaretin ticaret yapan iki taraf için de nasıl faydalı…

22/01/2022 182

Kapitalizm Nedir? Kapitalizmin Bakış Açıları

Kapitalizm Nedir? Kapitalizm, üretim araçlarının özel mülkiyetine ve bunların kâr amacıyla işletilmesine dayanan bir ekonomik sistemdir. Serbest piyasa ekonomisi olarak 16. yüzyılda çıkmıştır. Kapitalizmin merkezindeki özellikler özel mülkiyet, sermaye birikimi, ücretli emek, gönüllü takas, bir fiyat sistemi ve rekabetçi…

21/01/2022 116

Ceza Hukuku Nedir? Ceza Hukukunun Amacı ve Konuları

CEZA HUKUKU Ceza hukuku, özel hukuk-kamu hukuku ayrımı içerisinde kamu hukuku altbaşlığında yer alan bir hukuk dalıdır. Toplum düzenini sağlamaya yönelik kurallar bütünüdür. Ceza hukukunda…

  • Hepsi
  • Kişisel
Bilgi

Kızıl Ordu Nedir? Kuruluşu ve Başarıları

14/09/2022 5

1946'ya dek Sovyetler Birliği'nin (SSCB) silahlı kuvvetleri. 1918'de, Rus İç Savaşı esnasında Bolşeviklerin silahlı kuvvetleri olarak kuruldu ve 1922 yılında SSCB'nin resmî ordusu oldu. "Kızıl" ismi işçi sınıfını temsil ediyordu. Bu ad 25 Şubat 1946'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler…

Listelenecek herhangi bir yazı bulunamadı.

Modül

Modül

Modül