1. Anasayfa
 2. Psikoloji

Psikoloji / Çözümlü Online Test-5 (Final)

Psikoloji / Çözümlü Online Test-5 (Final)
0

Bir uyaranın fark edildiği en düşük enerji seviyesi hangi isim ile tanımlanmaktadır?

Correct! Wrong!

Uyaranın fark edildiği ya da ayırt edildiği enerji seviyesi mutlak eşik kavramı ile açıklanmaktadır. Mutlak eşik, bir uyaranın fark edildiği en düşük enerji seviyesi olarak tanımlanmaktadır.

Örgütlerdeki sosyal sistemlerle teknolojinin etkileşiminin performansı etkilediği anlayışına dayanan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Örgütsel analiz ve değişim akımına etki eden bir başka unsur da Kuzey Avrupa’da Tavistock İnsan İlişkileri Enstitüsü’nden Trist ve Bamforth’un (1951) geliştirdiği sosyo-teknik sistemler kuramıdır. Bu kuram örgütlerdeki sosyal sistemlerle teknolojinin etkileşiminin performansı etkilediği anlayışına dayanır.

Aşağıdakilerden hangisi Frederic W. Taylor tarafından soldiering (kaytarma) davranışını önlemek için geliştirilen tekniklerden birisi değildir?

Correct! Wrong!

Taylor kaytarmanın olumsuz etkilerini gidermek için bazı yaratıcı teknikler geliştirdi. İlk olarak, fabrikadaki bütün işleri bilimsel bir bakış açısıyla gözlemleyerek, sonrasında yaptığı zaman-hareket çalışmalarıyla her bir işin nasıl yapılması gerektiğini çok ayrıntılı standartlara bağladı. Ayrıca parça-başlarına ücret sistemi uygulayarak her işçinin işte geçirdiği zamanın ücretlendirilmesi yerine gün boyunca tamamlayabildiği iş başına ücretlendirilmesi sistemini getirdi. Taylor paranın en önemli motivasyon aracı olduğu fikrindeydi ve “adil çalışma için adil maaş” (A Fair Day’s Wages for a Fair Day’s Work) felsefesine inandığını belirtmişti (Taylor, 1911). Bu iki yenilik fabrikada üretkenliği bir hayli arttırmış ve bilimsel yönetim anlayışının temellerini oluşturmuştur. Daha sonra çalıştığı Bethlehem Çelik İşletmesinde ise pik demirleri tren vagonlarına yüklemek ve vagonlardan boşaltmak için yeni teknikler geliştirdi. Simonds Rolling Machine İşletmesinde ise işleri yeniden şekillendirdi, yorgunlukla bafla çıkmak için dinlenme araları verilmesi politikasını yürürlüğe koydu ve parçabaşı ücretlendirme sistemini getirdi.

İnsanların başarılarını içsel ve kalıcı, başarısızlıklarını ise dışsal ve geçici sebeplere bağlama eğilimi hangi kavram ile açıklanmaktadır?

Correct! Wrong!

İnsanların başarılarını içsel ve kalıcı, başarısızlıklarını ise dışsal ve geçici sebeplere bağlama eğilimine “kendine yontan atıf hatası” (self-serving bias) denir. Örneğin iyi not aldığınızda bunu parlak zekânıza, kötü not aldığınızda ise sınavın aşırı zor olmasına ya da “hoca bana taktı”ya bağlıyorsanız, bu hatayı işliyor olabilirsiniz.

Bir ürün veya hizmeti bir kişi veya gruba tanıtmak, tutundurmak veya doğrudan satmak işlemine ne ad verilmektedir?

Correct! Wrong!

Kişisel satış, bir ürün veya hizmeti bir kişi veya gruba tanıtmak, tutundurmak ve/veya doğrudan satmak işlemidir (Karafakıoğlu, 2006). Mağazalarda, bayilerde, her türlü satış noktalarında, potansiyel müşteriyle satış görevlisinin yüz yüze veya telefonla anında etkileşimine dayalı olan kişisel satış, bireysel tüketicilere ve kurumsal müşterilerin temsilcilerine yönelik planlı toplantılar, sunumlar, iş yeri ve ev ziyaretleri, tele-konferanslar, internet ortamında canlı oturumlar şeklinde de olabilir.

Bir klinik psikolog zihinsel hastalıkların kökeninde bilinçaltı sebepleri incelerken diğer bir psikolog ise kalıplaşmış düşüncelerin zihinsel hastalıklara etkisini incelemektedir. Bu iki psikologun incelemelerinde hareket ettikleri psikolojik yaklaşım sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Zihinsel hastalıkların kökeninde bilinçaltı sebepleri inceleyen bir klinik psikolog psikodinamik yaklaşım çerçevesinde hareket ederken kalıplaşmış düşüncelerin zihinsel hastalıklara etkisini incelemekte olan diğer bir psikolog ise bilişsel yaklaşım çerçevesinde harket etmektedir.

“İnsanları nasıl anlarız, onlar hakkında izlenimlere ve yargılara nasıl varırız?” gibi sorulara cevap vermeye çalışan ve sosyal psikolojinin alt dalı olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

''Sosyal Biliş'' konusunda verilen tanıma göre doğru cevap: c seçeneğidir.

İnsan davranışlarının altında yatan ve de tüketicilerin satın alma davranışını başlatan ve onları eyleme yönlendiren bir güç olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Tüketicinin güdülenmesi, satın alma davranışlarını başlatan, satın alma amacını ortaya çıkaran ve insanı eyleme yönelten güçtür. Diğer bir ifadeyle güdüler (motivasyon), davranışların nedenidir.

Aşağıdakilerden hangisi sinir hücreleri arasında iletiyi sağlayan özelleşmiş bağlantı bölgelerine verilen isimdir?

Correct! Wrong!

Sinir hücreleri arasında iletiyi sağlayan özelleşmiş bağlantı bölgelerine sinaps (kavşak) denir. Şıklardaki diğer ifadeler Nöroglia yani merkezi sinir sisteminde yer alan nöronlar dışındaki hücrelerin çeşitleridir.

Aşağıdakilerden hangisi sıklıkla pazarlama ve reklam stratejilerinin oluşturulmasında kullanılmaktadır?

Correct! Wrong!

Psikanalitik kuramdan pazarlama ve reklam stratejilerinin oluşturulmasında, hedef kitleye hangi yolla ulaşılacağının belirlenmesi noktasında yoğunlukla yararlanılır.

Psikoloji Dersi Bazı Test Çalışmaları

Diğer Testler İçin Tıklayınız.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 1
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
İlginizi Çekebilir

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir