1. Ana Sayfa
  2. Psikoloji

Psikoloji / Çözümlü Online Test-2 (Final)

Psikoloji / Çözümlü Online Test-2 (Final)
2

Sosyal psikolojide önemli kavramsallaştırmalardan atıf yapma süreciyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Atıf yapma süreciyle ilgili yanlış bilgi B seçeneğinde bulunmaktadır. Seçenekte verilen tanım içsel atıfı değil dışsal atıfı tanımlamaktadır. Diğer seçeneklerdeki bilgiler atıf ile ilgili doğru bilgilerdir.

Bilincin bileşenleri içe bakış yöntemi ile anlaşılabilir. Bu önerme aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine aittir?

Correct! Wrong!

Psikolojinin bilimselleşmesinde ilk akım olan yapısalcılıkta bilinç alt bileşenlere ayrılarak içe bakış yöntemiyle incelenebilen bir yapı olarak ele alınır.

Aşağıdaki kuramlardan hangisine göre bireylerin tutumları kabul etme alanı, bağlantısızlık alanı ve reddetme alanı olmak üzere üç alandan birinde olacaktır?

Correct! Wrong!

Sosyal Yargı Kuramı’na göre, bireylerin bir konu ya da nesne hakkındaki tutumları kendilerini o konu ile ne kadar bağlantılı gördükleri ile yakından ilgilidir. Bu kurama göre, bireylerin tutumları üç alandan birinde olacaktır: 1) kabul etme alanı, 2) bağlantısızlık alanı, ve 3) reddetme alanı.

"........................ kişinin yaptığı ve gözlemlenebilen hareketlerdir." Boşluğa hangisi gelmelidir?

Correct! Wrong!

Davranışlar kişinin yaptığı ve gözlemlenebilen hareketlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi bilimin özelliklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Düşünülmüş Eylem Kuramı’na göre, kişilerin davranışlarını belirleyen en önemli etmen aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Düşünülmüş Eylem Kuramı’na göre, kişilerin davranışlarını belirleyen en önemli etmen davranışsal niyetlerdir.

Bilimsel yönetim akımı öncülerinden olan Frederic W. Taylor tarafından, işçilerin verimliliğini artırmak için geliştirilen yöntemler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Frederic W. Taylor parça-başına ücret sistemi uygulayarak her işçinin işte geçirdiği zamanın ücretlendirilmesi yerine gün boyunca tamamlayabildiği iş başına ücretlendirilmesi sistemini getirdi. Taylor paranın en önemli motivasyon aracı olduğu fikrindeydi ve “adil çalışma için adil maaş” (A Fair Day’s Wages for a Fair Day’s Work) felsefesine inandığını belirtmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişimi bileşenini oluşturan ögelerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Pazarlama iletişimi bileşeninin, reklam, satış promosyonu, doğrudan pazarlama, kişisel satış ve halkla ilişkiler olmak üzere beş temel öğeden oluştuğu kabul edilir. Marka Değeri ise bir markanın, adıyla ve bağdaştığı semboller ile bir ürün ya da servise, o ürün ya da servisin işlevlerinin ötesinde kattığı değer olarak tanımlanan ayrı bir kavramdır.

Aşağıda model ve stratejilerden hangisi tutumların değiştirilmesi ile ilgili değildir?

Correct! Wrong!

ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramı tutumların değiştilmesi ile iligili model veya stratejilerden birisi değildir. Bu kuram, insan güdülerinin sınıflanması ile ilişkilidir.

Aşağıdakilerden hangisi zihinsel temsil değildir?

Correct! Wrong!

Bilginin zihinsel temsilleri üzerinde yapılan manipülasyonlar psikologlar tarafından düşünce olarak tanımlanmaktadır. Temsiller kelime, imge, ses veya diğer duyu sistemlerinin verileri biçiminde olabilmektedir.

Psikoloji Dersi Bazı Test Çalışmaları

Diğer Testler İçin Tıklayınız.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
İlginizi Çekebilir

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

Yorum Yap

Yorumlar (2)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir