1. Anasayfa
 2. Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bilimsel Araştırma Yöntemleri / FİNAL Online Test-3

Bilimsel Araştırma Yöntemleri / FİNAL Online Test-3
2

Aşağıdakilerden hangisi incelemeye dayalı veri toplama tekniklerinden birisidir?

Correct! Wrong!

“Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekil­de ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak çok sayıda yayın yapmak.” Aşağıdaki hangi etik dışı davranışlara örnektir?

Correct! Wrong!

Uydurma: Araştırmada bulunmayan verileri üretmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak. Çarpıtma: Değişik sonuç verebilecek şekilde araştırma materyalleri, cihazlar, iş­lemler ve araştırma kayıtlarında değişiklik yapmak veya sonuçları değiştirmek. Gizleme: Yapılan araştırma sonucunda elde edilen bulguların bazılarının, özellikle de araştırmacının beklentileri doğrultusunda çıkmayan bulguları rapor etmemek. Aşırma: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini, yazılarını ve şekillerini sa­hiplerine atıf yapmadan kullanmak. Duplikasyon: Aynı araştırma sonuçlarını birden fazla dergiye yayım için gönder­mek veya yayımlamak. Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekil­de ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak çok sayıda yayın yapmak. Destek belirtmeme: Desteklenerek yürütülen araştırmaların sonuçlarını içeren su­num ve yayınlarda destek veren kurum veya kuruluş desteğini belirtmemek. Yazar adlarında değişiklik yapma: Araştırma ve makalede ortak araştırıcı ve yazar­ların yazılı görüş birliği olmadan, araştırmada ve makalede aktif katkısı bulunan­ların isimlerini çıkartmak veya yazarlıkla bağdaşamayacak katkı nedeniyle yeni yazar(lar) eklemek veya yazar sıralamasını değiştirmek. Diğer: Araştırma ve bilimsel etik ilkeleriyle bağdaşmayan diğer davranışlarda bu­lunmak.

Aşağıdakilerden hangisi kullanılan ölçme araçları arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Kullanılan ölçme araçları: Bu bölümde araştırmada kullanılan her türlü ölçme aracı (test, anket, ölçek, görüşme formu, gözlem formu, vb.) tanıtılır.

Aşağıdakilerden hangisi saçınıklığı ölçmek için en çok kullanılan ölçüm türlerinden biridir?

Correct! Wrong!

Saçınıklığı ölçmek için en çok kullanılan ölçüm türleri yaygınlık (ranj, değişim aralığı) ve standart sapmadır.

"Namlu (2004) tarafından geliştirilmiş “Bilişötesi Öğrenme Stratejileri Ölçeği”, geçerliği ve güvenirliği yapılmış, 21 maddeden oluşan dörtlü likert tipi bir ölçektir. Likert seçenekleri “her zaman”, “sık sık”, “bazen” ve “hiçbir zaman” seklindedir. Ölçekte 18 madde olumlu, 3 madde olumsuz olarak düzenlenmiştir." örnek olarak verilen cümleler araştırma raporunda hangi bölümde yer almalıdır?

Correct! Wrong!

Kullanılan ölçme araçları: Yöntem bölümünde araştırmada kullanılan her türlü ölçme aracı (test, anket, ölçek, görüşme formu, gözlem formu, vb.) tanıtılır. Kullanılan ölçme araçlarının kaç maddeden (sorudan) oluştukları, geçerlik ve güvenirliklerine ilişkin bilgiler de bu bölümde verilir.

Day (2000) İyi bir tartışma bölümünün sahip olması gereken özellikler dğüşünüldüğünde hangi seçenek bu özelliklere dahil değildir?

Correct! Wrong!

İyi bir tartışma bölümünün sahip olması gereken özellikleri Day (2000) aşağıdaki gibi sıralamaktadır: • Elde edilen sonuçlar mümkün olduğunca açık ifade edilmelidir. • Çalışmanın kuramsal yanları yanında olası pratik uygulamaları da tartışılmalıdır. • Sonuçların gösterdiği ilkeler, genelleştirmeler ve ilişkiler sunulmalıdır. Sonuçlar tekrarlanmamalıdır. • İstisnalara, ilgi kurulamayan, uzlaşma olmayan noktalara işaret edilmeli, uyumlu olmayan verileri örtmeye çalışma veya eritme yollarına gidilmemelidir. • Sonuçların ve yorumların daha önce yapılmış çalışmalarla nasıl uyum içinde olduğu (veya zıt olduğu) gösterilmelidir.

“Araştırdığım konu/problem ne idi? Niçin yapma gereği duydum?” Sorularının cevabı araştırma raporunun hangi bölümünde yer alması gerekmektedir?

Correct! Wrong!

Giriş bölümü; araştırma probleminin sunulduğu, problemle ilgili önceki çalış­maların özetlendiği, yapılan araştırmanın hangi amaçla yapıldığı, amaca ulaşılınca elde edilmesi beklenen kuramsal ve pratik yararın neler olacağı bir başka deyişle önemin yanı sıra var olan sınırlılıkların belirtildiği bölümdür. Araştırmanın giriş bölümünde araştır­manın amacı, önemi, kapsamı belirtilmelidir. Bu bağlamda öncelikle araştırmada hangi sorulara cevap aranacağı ve hangi temaların sorgulanacağı (amaç), ardından bu sorulara cevap bulmanın niçin önemli (önem bölümü) olduğu belirtilir. Bir başka deyişle araştır­mada ele alınan problem durumuna ve araştırmanın sonuçlarının pratikteki yararlarının neler olacağına ilişkin bilgilere yer verilir.

Aşağıdakilerden hangisi görüşme formu hazırlanırken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi doküman analizi yapılırken gerçekleştirilen aşamalardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Ölçme aracının güvenirliğinin belirlenmesinde en çok kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Zamana göre değişmezlik ölçütü olarak da ifade edilen test-tekrar test yöntemi, ölçme aracının güvenirliğinin belirlenmesinde en çok kullanılan yöntemdir.

Bilimsel Araştırma Yöntemleri / FİNAL Online Test-3
Biraz daha çalışman gerekiyor dostum...
bu ders burada biter... tebrikler...

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Bazı Test Çalışmaları

Diğer Testler İçin Tıklayınız.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar (2)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir