1. Anasayfa

 2. Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/hukukde2/notalbunu.com/wp-content/themes/geoit/frameworks/template-parts/extras/breadcrumb.php on line 45

  Notice: Trying to get property 'term_id' of non-object in /home/hukukde2/notalbunu.com/wp-content/themes/geoit/frameworks/template-parts/extras/breadcrumb.php on line 45

  Notice: Undefined offset: 0 in /home/hukukde2/notalbunu.com/wp-content/themes/geoit/frameworks/template-parts/extras/breadcrumb.php on line 46

  Notice: Trying to get property 'term_id' of non-object in /home/hukukde2/notalbunu.com/wp-content/themes/geoit/frameworks/template-parts/extras/breadcrumb.php on line 46

  Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/hukukde2/notalbunu.com/wp-includes/formatting.php on line 4494

  Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/hukukde2/notalbunu.com/wp-content/themes/geoit/frameworks/template-parts/extras/breadcrumb.php on line 48

  Notice: Trying to get property 'name' of non-object in /home/hukukde2/notalbunu.com/wp-content/themes/geoit/frameworks/template-parts/extras/breadcrumb.php on line 48

Medeni Usul Hukuku / Online Test-1 (FİNAL)


0

Zabıt katiplerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Zabıt katipleri görevlendirildikleri mahkemede hâkimin emri ve gözetimi altında çalışırlar ve en önemli görevleri, mahkemede ve mahkeme dışında hâkim huzuruyla yapılacak bütün işlemlerde hazır bulunmaktır. Bu sebeple de hâkim huzurunda yapılan işlemlerin resmî tanığı durumunda olduğu söylenebilir. Bu önemli işlev ve konumlarından dolayı, zabıt kâtiplerininde, hâkimlere ilişkin yasaklılık ve ret sebeplerine dayanılarak reddedilebilmeleri öngörülmüştür. Ayrı bir noterlik kurulmamış olan yerlerde geçici yetkili noter yardımcılığı yapabilecek olanlar zabıt katipleri değil yazı işleri memurlarıdır.

Aşağıdakilerden hangisi Hukuk Muhakemeleri Kanununun 114. maddesinde düzenlenen dava şartlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Hukuk Muhakemeleri Kanununun 114. maddesinde düzenlenen dava şartları ise şunlardır: 1. Türk mahkemelerinin yargı hakkının bulunması, 2. Yargı yolunun caiz olması, 3. Mahkemenin görevli olması, 4. Yetkinin kesin olduğu hâllerde, mahkemenin yetkili bulunması, 5. Tarafların, taraf ve dava ehliyetine sahip olmaları; kanuni temsilin söz konusu olduğu hâllerde, temsilcinin gerekli niteliğe sahip bulunması, 6. Dava takip yetkisine sahip olunması, 7. Vekil aracılığıyla takip edilen davalarda, vekilin davaya vekâlet ehliyetine sahip olması ve usûlüne uygun düzenlenmiş bir vekâletnamesinin bulunması, 8. Davacının yatırması gereken gider avansının yatırılmış olması, 9. Teminat gösterilmesine ilişkin kararın gereğinin yerine getirilmesi, 10. Davacının, dava açmakta hukukî yararının bulunması, 11. Aynı davanın, daha önceden açılmış ve hâlen görülmekte olmaması, 12. Aynı davanın, daha önceden kesin hükme bağlanmamış olması.

Adlî ve idarî yargıda hâkimlik mesleğini düzenleyen temel kanun aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Yargılamanın iadesi talebinin kabulü üzerine yeniden yapılan yargılamada verilen nihai karara karşı tekrar olağan kanun yoluna başvurulabilmesi, yargılamanın iadesinin hangi özelliğinden kaynaklanır?

Correct! Wrong!

Yargılamanın iadesi, istinaf ve temyiz gibi dar anlamda ve olağan bir kanun yolu değildir, erteleyici ve aktarıcı bir etkisi yoktur. Bu bakımdan yargılamanın iadesi teknik anlamda bir kanun yolu değildir, bir davadır. Her ne kadar kanun yolları başlığı altında düzenlenmişse de, kanun koyucu da çeşitli hükümlerdeki ifadelerinde yargılamanın iadesi yolunu bir dava olarak gördüğünü göstermektedir.

Adli yargı kolunda, ilk derece mahkemelerince verilen nihai kararlara karşı, hukuka aykırı olduğu veya vakıa tespitlerinin doğru olmadığı gerekçesiyle yapılan kanun yolu (istinaf) başvurularını incelemekle görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

İspat yükünü düzenleyen ve genel kural niteliğindeki hükme hangi Kanun veya Kanunlarda yer verilmiştir?

Correct! Wrong!

İspat ve delillere ilişkin hükümler esas itibariyle Hukuk Muhakemeleri Kanununda düzenlenmiştir. İspat yükünü düzenleyen ve genel kural niteliğindeki hükme ise hem Medenî Kanunun 6. maddesinde hem de Hukuk Muhakemeleri Kanununun 190. maddesinde yer verilmiştir.

''Dosyanın işlemden kaldırılması'' ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Mahkemece belirlenip taraflara usûlüne uygun olarak bildirilen oturum günü ve saatinde yapılan duruşmaya bir taraf gelir, diğer taraf ise geçerli bir özrü olmaksızın gelmeyip gelen tarafın davayı takip etmeyeceğini bildirmesi halinde ,taraflardan her ikisinin de usûlüne uygun şekilde davet edildikleri duruşmaya gelmemeleri halinde,taraflardan her ikisinin de duruşmaya gelip, davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri halde, dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir.Duruşma gününün belli edilmesi için tarafların başvurması gereken hâllerde gün tespit ettirilmemişse, son işlem tarihinden başlayarak bir ay geçmekle dosya işlemden kaldırılır.

Takip borçlusunun üçüncü kişilerle yapmış olduğu ve alacaklısına zarar veren, kanun tarafından da uygun bulunmayan tasarruf işlemlerinin iptal edilmesi ve alacaklıya dava konusu malı borçlunun malıymış gibi haczettirip sattırarak alacağını tahsil edebilme imkânı veren davalara ne ad verilir?

Correct! Wrong!

İcra ve iflâs hukukunda iptal davası, takip borçlusunun üçüncü kişilerle yapmış olduğu ve alacaklısına zarar veren, kanun tarafından da uygun bulunmayan tasarruf işlemlerinin iptal edilmesi ve alacaklıya dava konusu malı borçlunun malıymış gibi haczettirip sattırarak alacağını tahsil edebilme imkânı veren bir davadır.

Ret dilekçesi kendisine verilen hakim kaç gün içinde kendi görüşlerini de yazıp yazı işlerine iletmek zorundadır?

Correct! Wrong!

Hâkim, bir hafta içinde dosyayı inceleyerek, ret sebepleri hakkında kendi düşüncesini yazılı olarak belirtir ve dosyayı (ret talebi hakkında karar verecek olan merciye gönderilmek üzere), yazı işleri müdürüne verir.

Tarafların aralarındaki mevcut veya muhtemel bir uyuşmazlığın hakemler tarafından çözülmesi için yaptıkları anlaşmaya ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Tarafların aralarındaki mevcut veya muhtemel bir uyuşmazlığın hakemler tarafından çözülmesi için yaptıkları anlaşmaya tahkim denir.

Medeni Usul Hukuku / Online Test-1 (FİNAL)
Bu ders medeni usul hukuku kolay bir ders değil.. Aşağıdaki linklerden devam etmeni öneririm..
mükemmelleştirmek istemez misin aşağıdaki linklerden devam et o zaman...
Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım

Notice: Undefined variable: category_ids in /home/hukukde2/notalbunu.com/wp-content/themes/geoit/frameworks/template-parts/extras/related-posts.php on line 68

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir