Son Yazılar


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/hukukde2/notalbunu.com/wp-content/themes/geoit/theme-options/helpers.php on line 360

Notice: Trying to get property 'term_id' of non-object in /home/hukukde2/notalbunu.com/wp-content/themes/geoit/theme-options/helpers.php on line 360

Temel Bilgi Teknolojileri-2 / Online Test-5 (FİNAL)

02/03/2022 0

{"questions":{"w3aki":{"id":"w3aki","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"A\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi geleneksel \u00f6\u011frenmenin ya\u015fam boyu \u00f6\u011frenmeden fark\u0131 olarak ortaya \u00e7\u0131kar?","desc":"Geleneksel \u00d6\u011frenme ve Yasam Boyu \u00d6\u011frenme aras\u0131ndaki farklar \u015fu \u015fekilde ortaya konabilir.","hint":"","answers":{"a7omh":{"id":"a7omh","image":"","imageId":"","title":"\u00d6\u011freticinin bilginin kayna\u011f\u0131 olmas\u0131\r\n","isCorrect":"1"},"iqju7":{"id":"iqju7","image":"","imageId":"","title":"\u00d6\u011freticinin…


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/hukukde2/notalbunu.com/wp-content/themes/geoit/theme-options/helpers.php on line 360

Notice: Trying to get property 'term_id' of non-object in /home/hukukde2/notalbunu.com/wp-content/themes/geoit/theme-options/helpers.php on line 360

Temel Bilgi Teknolojileri-2 / Online Test-4 (FİNAL)

02/03/2022 0

{"questions":{"n05zs":{"id":"n05zs","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"G\u00fcn\u00fcm\u00fcz\u00fc bi\u00e7imlendirmede a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131 olan, ya\u015fam d\u00f6ng\u00fcs\u00fcn\u00fcn ilk d\u00f6neminde ancak birka\u00e7 y\u0131l i\u00e7inde yayg\u0131nla\u015fmas\u0131 beklenen teknolojilere ne ad verilir?","desc":"","hint":"","answers":{"6br0x":{"id":"6br0x","image":"","imageId":"","title":"Geleneksel Teknolojiler\r\n"},"y6noo":{"id":"y6noo","image":"","imageId":"","title":"G\u00fcncel Teknolojiler\r\n"},"yz5st":{"id":"yz5st","image":"","imageId":"","title":"S\u0131n\u0131rdaki Teknolojiler\r\n","isCorrect":"1"},"5rgz4":{"id":"5rgz4","image":"","imageId":"","title":"Kal\u0131pla\u015fm\u0131\u015f Teknolojiler\r\n"},"ddaiv":{"id":"ddaiv","image":"","imageId":"","title":"Geri Kalm\u0131\u015f Teknolojiler"}}},"370tp":{"id":"370tp","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"A\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi…


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/hukukde2/notalbunu.com/wp-content/themes/geoit/theme-options/helpers.php on line 360

Notice: Trying to get property 'term_id' of non-object in /home/hukukde2/notalbunu.com/wp-content/themes/geoit/theme-options/helpers.php on line 360

Temel Bilgi Teknolojileri-2 / Online Test-3 (FİNAL)

02/03/2022 0

{"questions":{"sa60e":{"id":"sa60e","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"A\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi \u0130nternette g\u00fcvenilir bilgiye eri\u015fmek i\u00e7in izlenmesi gereken yollardan biri de\u011fildir?","desc":"Ya\u015fam boyu \u00f6\u011frenmenin g\u00fcn\u00fcm\u00fczde her insan i\u00e7in ka\u00e7\u0131n\u0131lmaz bir s\u00fcre\u00e7 oldu\u011funu da d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcrsek, \u0130nternetin…


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/hukukde2/notalbunu.com/wp-content/themes/geoit/theme-options/helpers.php on line 360

Notice: Trying to get property 'term_id' of non-object in /home/hukukde2/notalbunu.com/wp-content/themes/geoit/theme-options/helpers.php on line 360

Temel Bilgi Teknolojileri-2 / Online Test-2 (FİNAL)

02/03/2022 0

{"questions":{"in6o5":{"id":"in6o5","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"A\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi, \u201cfiziksel ger\u00e7ek d\u00fcnyan\u0131n, kullan\u0131c\u0131ya, bilgisayar taraf\u0131ndan ses, g\u00f6r\u00fcnt\u00fc, video, GPS ve benzeri alg\u0131lay\u0131c\u0131larla elde edilen enformasyonun de\u011ferlendirilmesiyle zenginle\u015ftirilerek sunulmas\u0131\u201d sa\u011flayan teknolojidir?","desc":"Artt\u0131r\u0131lm\u0131\u015f ger\u00e7eklik, fiziksel…


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/hukukde2/notalbunu.com/wp-content/themes/geoit/theme-options/helpers.php on line 360

Notice: Trying to get property 'term_id' of non-object in /home/hukukde2/notalbunu.com/wp-content/themes/geoit/theme-options/helpers.php on line 360

Temel Bilgi Teknolojileri-2 / Online Test-1 (FİNAL)

01/03/2022 0

{"questions":{"qjugr":{"id":"qjugr","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"Etkili ve verimli bir yeti\u015fkin e\u011fitiminden s\u00f6z edebilmek i\u00e7in yeti\u015fkin olarak adland\u0131r\u0131lan bireylerin a\u015fa\u011f\u0131daki hangi \u00f6zelli\u011fe sahip olmalar\u0131 gerekmez?","desc":"Etkili ve verimli bir yeti\u015fkin e\u011fitiminden s\u00f6z…