1. Anasayfa
 2. Sosyal Güvenlik Hukuku

Sosyal Güvenlik Hukuku / Online Test-1 (FİNAL)

Sosyal Güvenlik Hukuku / Online Test-1 (FİNAL)
0

5510 sayılı Kanuna göre, vazife malüllerine aylık bağlanırken esas alınan prim ödeme gün sayısı kaçtır?

Correct! Wrong!

5510 sayılı Kanuna göre, vazife malüllerine aylık bağlanırken esas alınan prim ödeme gün sayısı 10800 gündür

Aşağıdakilerden hangisi genel sağlık sigortasının tüp bebek yöntemi olarak adlandırılan yardımcı üreme tedavi hizmetlerini karşılaması için gereken şartlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Suni döllenme yolu yahut da tüp bebek yöntemi olarak da adlandırılan yardımcı üreme tedavi hizmetlerinden faydalanabilmek için en az üç yıl değil en az beş yıl sağlık sigortalısı olma yükümlülüğü söz konusudur.

Kamu idarelerinde pilot olan ve olmayan uçucu kişilerin bu görevlerde geçirdikleri fiili hizmet sürelerinin her yılı için kaç ay itibari ile hizmet süresi eklenmektedir?

Correct! Wrong!

Kamu idarelerinde pilot olan ve olmayan uçucu kişilerin bu görevlerde geçirdikleri fiili hizmet sürelerinin her yılı için 3 ay itibari ile hizmet süresi eklenmektedir.

Hak sahibi kimselerin aylıkları, hak sahibi bir kişi ise bu fıkraya göre hesaplanan alt sınır aylığının yüzde kaçından az olamaz?

Correct! Wrong!

Hak sahibi kimselerin aylıkları, hak sahibi bir kişi ise bu fıkraya göre hesaplanan alt sınır aylığının % 80’inden, hak sahibi iki kişi ise % 90’ından az olamaz.

İdari para cezalarına yapılacak itirazlar konusunda aşağıdaki mahkemelerden hangisi görevlidir?

Correct! Wrong!

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının yüzde kaçıdır?

Correct! Wrong!

Kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenlere yaşlılık aylığının bağlanabilmesi için kaç gün prim ödemiş olması gerekmektedir?

Correct! Wrong!

Kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenler bakımından 9000 gün prim ödeme gün sayısını doldurmak yani 25 tam yıl çalışmış olmak yeterli olacaktır.

Aşağıdakilerden hangisi birinci basamak sağlık kuruluşlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Kamu idarelerinin bünyesinde bulunan kurum hekimlikleri, sağlık ocakları, verem savaş dispanserleri, ana çocuk sa¤l›¤› ve aile planlaması merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, 112 acil sağlık hizmeti birimleri, üniversitelerin mediko-sosyal merkezleri, Türk Silahlı Kuvvetleri hastaneleri, belediye poliklinikleri ve Sağlık Bakanlığı ile sözleşme yapmış aile hekimleri’dir.

Genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olanlar için 82. maddenin 1. fıkrasına göre hesaplanan prime esas kazancın % kaçıdır?

Correct! Wrong!

Genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta lollarına tabi olanlar için 82. maddenin 1. fıkrasına göre hesaplanan prime esas kazancın % 12.5 idir.

Kurumun prim ve diğer alacakları ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak kaç yıllık zaman aşımına tâbidir?

Correct! Wrong!

Kurumun prim ve diğer alacakları ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak on yıllık zaman aşımına tâbidir (m.93/II). Her ne kadar maddede on yıllık zaman aşımının başlangıcı bakımından ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren dense de, ardından zaman aşımı süresinin başlangıcına ilişkin özel bir düzenleme yapılmıştır. Gerçekten Kanun’a göre Kurumun prim ve diğer alacakları; mahkeme kararı sonucunda doğmuş ise mahkeme kararının kesinleşme tarihinden, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden doğmuş ise rapor tarihinden, kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatı gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden doğmuş ise bu soruşturma, denetim ve inceleme sonuçlarının Kuruma intikal ettiği tarihten veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden doğmuş ise bilgi ve belgenin Kuruma intikal ettiği tarihten itibaren, zaman aşımı on yıl olarak uygulanır.

Sosyal Güvenlik Hukuku / Online Test-1 (FİNAL)
devam etmelisin.. aşağıdaki linklerden faydalanabilirsin.. testi arkadaşlarınla paylaşıp bize destek olabilirsin..
güzel başlangıç..

Sosyal Güvenlik Hukuku Dersi Bazı Test Çalışmaları

Diğer Testler İçin Tıklayınız.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 1
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
İlginizi Çekebilir

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir