1. Anasayfa
 2. Sosyal Güvenlik Hukuku

Sosyal Güvenlik Hukuku / Online Test-2 (FİNAL)

Sosyal Güvenlik Hukuku / Online Test-2 (FİNAL)
0

Genel sağlık sigortası prim oranı yalnızca genel sağlık sigortası primi ödeyenler için yüzde kaçtır?

Correct! Wrong!

Genel sağılık sigortası sistemi primli bir sistemdir. Genel sağlık sigortası primi, yalnızca genel sağlık sigortası primi ödeyenler için %12'dir. Kısa ve uzun vadeli sigorta primi ödeyenler için ise %12,5'dur.

5510 saylı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bilgi ve belge talebinin mücbir sebep olmaksızın Kurumca belirlenen süre içinde yerine getirilmemesinin yaptırımı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

5510 saylı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bilgi ve belge talebini Kurumca belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın yerine getirmeyen kişi, kurum ve kuruluşlar idari para cezası ödemek zorunda kalırlar.

Aşağıdakilerden hangisi Genel Sağlık Sigortası kapsamında yer almaktadır?

Correct! Wrong!

Bir yıldan fazla süredir Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklular Genel Sağlık Sigortasından yararlanabilmekte, diğer şıklarda yer alan kişiler yararlanamamaktadır.

Sosyal sigortaları özel sigortalardan ayıran en önemli fark nedir?

Correct! Wrong!

5510 sayılı Kanun’un m.92/I sosyal güvenlik hukukunun önemli bir ilkesini ve sistemin özelliklerini vurgulayan kimi temel esasları içermektedir. Bilindiği gibi sosyal sigortaları özel sigortalardan ayıran en önemli fark, sigortalılığın zorunlu oluşudur. Zorunluluk ilkesi çerçevesinde işveren, sigortalı ve Kurum arasında emredici hükümlerle düzenlenmiş bir hukuksal ilişki ortaya çıkmaktadır.

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanuna kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar, bu maddenin uygulanmasıyla ilgili kurumca istenecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç ne kadar süre ile içinde vermeye mecburdur? (m.85/5).

Correct! Wrong!

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanuna kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar, bu maddenin uygulanmasıyla ilgili kurumca istenecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç1 ay içinde vermeye mecburdur. (m.85/5).

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir. Bu primin tamamını işveren öder. Bu oranı %1,5 oranına düşürmeye ya da %2,5 oranına artırmaya hangi kurul/kurum/kişi yetkilidir?

Correct! Wrong!

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir. Bu primin tamamını işveren öder. Bu oranı %1,5 oranına düşürmeye ya da %2,5 oranına artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Aşağıdakilerden hangisi genel sağlık sigortasının kapsamı dışındadır?

Correct! Wrong!

Yedek subay okulu öğrencileri genel sağlık sigortalısı sayılmazlar.

Kurumun prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un uygulamasından doğacak uyuşmazlıkların çözümlenmesinde yetkili olan merci aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Kurumun prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un uygulamasından doğacak uyuşmazlıkların çözümlenmesinde Kurumun alacaklı biriminin bulunduğu yerdeki iş mahkemesi yetkilidir. Yetkili iş mahkemesine başvurulması, alacakların takip ve tahsilini durdurmaz

Söz konusu kişi ve kurumlar, istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermezlerse aylık asgari ücretin kaç katı tutarında idari para cezası ödemek zorunda kalırlar?

Correct! Wrong!

Söz konusu kişi ve kurumlar, istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermezlerse aylık asgari ücretin beş katı tutarında idari para cezası ödemek zorunda kalırlar.

Aşağıdakilerden hangisi, sevk zinciri içinde basamaklandırılamayan sağlık kuruluşlarından biridir?

Correct! Wrong!

SUT ile diyaliz merkezleri, özel tedavi merkezleri, Refik Saydam Hıfzıssıhha Laboratuarları; tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik kurumları, kaplıcalar; basamaklandırılamayan sağlık kuruluşları arasında sayılmışlardır.

Sosyal Güvenlik Hukuku / Online Test-2 (FİNAL)
biraz daha çalışalım.. hadi aşağıdaki linklerden devam edelim
doğru yoldayız sınava kadar devam..

Sosyal Güvenlik Hukuku Dersi Bazı Test Çalışmaları

Diğer Testler İçin Tıklayınız.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 1
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
İlginizi Çekebilir

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir