İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Medeni Usul Hukuku

Medeni Usul Hukuku / Online Test-3 (FİNAL)

Medeni Usul Hukuku / Online Test-3 (FİNAL)
+ - 1

Tüketici hakem heyeti kaç üyeden oluşur?

Correct! Wrong!

Tüketici hakem heyeti, başkanlığı illerde ticaret il müdürü, ilçelerde ise kaymakam veya bunların görevlendireceği bir memur tarafından yürütülen, konunun uzmanı bir belediye personeli, baronun görevlendireceği bir avukat, duruma göre ticaret ve sanayi odası veya esnaf ve sanatkar odalarının görevlendireceği bir üye ve tüketici örgütlerinin seçecekleri bir üye olmak üzere beş üyeden oluşur.

Kesinleşmiş ilk derece mahkemesi kararlarına karşı, Kanunda sınırlı olarak belirtilen ağır yargılama hataları nedeniyle başvuru yolunu açarak, davanın yeniden görülmesini ve böylece doğru karar verilmesini sağlamayı amaçlayan yargı yolu aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Yargılamanın iadesi yolunun amacı ise, kesinleşmiş ilk derece mahkemesi kararlarına karşı, Kanunda tahdîdî olarak belirtilen ağır yargılama hataları nedeniyle başvuru yolunu açarak, davanın yeniden görülmesini ve böylece doğru karar verilmesini sağlamaktır.

Kişinin kendisinin veya yetkili kılacağı bir iradi temsilci aracılığıyla bir davayı davacı veya davalı olarak takip edebilme ve usul işlemlerini yapabilme yetisi olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Medeni hukuktaki fiil ehliyetinin medeni usul hukukunda büründüğü şekil olan dava ehliyeti, kişinin kendisinin veya yetkili kılacağı bir iradi temsilci aracılığıyla bir davayı davacı veya davalı olarak takip edebilme ve usul işlemlerini yapabilme yetisidir.

Aşağıdaki toplumsal düzen kurallarından hangisinin müeyyidesi devletin cebri icra gücü ile desteklenmektedir?

Correct! Wrong!

Kiralanan taşınmazların, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İf­lâs Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davalar aşağıdaki mahkemelerden hangisinde görülür?

Correct! Wrong!

Yukarıda verilen uyuşmazlıklar Sulh hukuk mahkemesinde görülür

Gerek Hukuk Muhakemeleri Kanununda ve gerekse sair kanunlarda, yetkiye dair pek çok hüküm sevkedilerek, daha ziyade uyuşmazlığın konusu esas alınmak suretiyle, bir kısmı genel mahkemenin yetkisini bertaraf ederek onun yerini alan, bir kısmı ise genel mahkemenin yanında ilave mahkemeler öngörülmüştür. Bu hükümlere ne ad verilmektedir?

Correct! Wrong!

Gerek Hukuk Muhakemeleri Kanununda ve gerekse sair kanunlarda, yetkiye dair pek çok hüküm sevkedilerek, daha ziyade uyuşmazlığın konusu esas alınmak suretiyle, bir kısmı genel mahkemenin yetkisini bertaraf ederek onun yerini alan, bir kısmı ise genel mahkemenin yanında ilave mahkemeler öngörülmüştür. İşte bu hükümlere özel yetki kuralları adı verilmektedir.

Davayı geri alma yasağıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Correct! Wrong!

Dava açıldıktan sonra, davacı, davalının açık rızası olmadıkça, davasını geri alamaz

Bir davaya müdahil olan bilirkişinin gerçeğe aykırı mütalaada bulunması aşağıdaki sonuçlardan hangisini doğurabilir?

Correct! Wrong!

Bilirkişinin kasten veya ağır ihmal suretiyle düzenlemiş olduğu gerçeğe aykırı raporun, mahkemece hükme esas alınması sebebiyle zarar görmüş olanlar, devlet aleyhine tazminat davası açabilirler.

Tahkim sözleşmesinin etkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Taraflardan biri, tahkim sözleşmesinin konusunu oluşturan uyuşmazlık hakkında mahkemede dava açarsa, karşı taraf tahkim itirazında bulunabilir.

Özel hukuk alanında, kişiler arasında meydana gelen uyuşmazlıkların asli çözüm yeri aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Özel hukuk alanında, kişiler arasında meydana gelen uyuşmazlıkların asli çözüm yeri devlet yargısı yani mahkemelerdir.

Medeni Usul Hukuku / Online Test-3 (FİNAL)
Seni aşağıdaki linklere yönlendiriyorum.. biraz daha çalışmalısın..
tebrik ederim.. ama geniş bir konu aşağıdaki linklerden devam etmeni tavsiye ederim..

Medeni Usul Hukuku Bazı Test Çalışmaları

Diğer Testler İçin Tıklayınız.

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

Yorum Yap

Yorumlar (1)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.