1. Anasayfa
 2. Medeni Usul Hukuku

Medeni Usul Hukuku / Online Test-2 (FİNAL)

Medeni Usul Hukuku / Online Test-2 (FİNAL)
1

Hakem veya hakem kurulu kararlarına karşı iptal davası hangi mahkemede açılır?

Correct! Wrong!

“İptal davası tahkim yerinde bulunan bölge adliye mahkemesinde açılmalıdır. Bölge adliye mahkemesi hakem kararlarına karşı açılan iptal davalarını öncelikle ve ivedilikle görür.”

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

İstinafa başvuru süresi iki haftadır.

Aile mahkemesinde görülmekte olan bir boşanma davasında, dava sonuçlanıncaya kadar çocuğun velayetinin geçici olarak eşlerden birine bırakılması amacı bakımındanne tür bir ihtiyatî tedbirdir ?

Correct! Wrong!

Düzenleme amaçlı ihtiyatî tedbirlerde ise, hukukî korunma talebinin konusu olan hukukî ilişkinin geçici olarak düzenlenmesi amaçlanır. Örneğin, aile mahkemesinde görülmekte olan bir boşanma davasında, dava sonuçlanıncaya kadar çocuğun velayetinin geçici olarak eşlerden birine bırakılması (TMK m. 169, I) düzenleme amaçlı tedbirdir.

Haksız ihtiyatî tedbir nedeniyle tazminat davasında zamanaşımı süresi nedir?

Correct! Wrong!

Tazminat davası, esas hakkındaki davanın karara bağlandığı mahkemede açılmalıdır (HMK m. 399, II). Zira, asıl dava hakkında karar veren mahkeme, uyuşmazlık konusu hakkı ve uyuşmazlığın altında yatan maddî vakıaları daha iyi bilebilecek durumda olduğundan, tazminat davasına da bu mahkemede bakılması faydalı görülmüştür. Tazminat davası açma hakkı, bir yıllık zamanaşımı süresi ile sınırlandırılmıştır. Bir yıllık süre, hükmün kesinleşmesinden veya ihtiyatî tedbir kararının kalkmasından itibaren işlemeye başlar (HMK m. 399, III).

Yargıtay'ın bünyesinde kaç hukuk ve ceza dairesi bulunur?

Correct! Wrong!

Yargıtay yirmi üç hukuk ve yirmi üç ceza dairesinden oluşur

Dava sırasında, asıl uyuşmazlık konusunda karar verebilmesi için davaya bakan mahkemenin öncelikle halletmesi gereken mesele, usul hukukunda nasıl adlandırılır?

Correct! Wrong!

Bazen, dava sırasında, asıl uyuşmazlık konusu hakkında karar verebilmek için öncelikle halledilmesi gereken sorunlarla karşılaşılır. Bu durumda, öncelikle szö konusu sorun hakkında karar verilmesi gerekir. İlgili sorun bizzat uyuşmazlığa bakan mahkeme tarafından çözümlenecek bir sorunsa (ilk itirazların ileri sürülmesi gibi), buna ön sorun denir.

Talep konusunun niteliği itibarıyla bölünebilir olduğu durumlarda, talebin sadece bir kısmının dava yoluyla ileri sürülmesi halinde aşağıdaki dava türlerinden hangisi söz konusu olur?

Correct! Wrong!

Talep konusunun niteliği itibarıyla bölünebilir olduğu durumlarda, talebin sadece bir kısmının dava yoluyla ileri sürülmesi halinde, kısmî dava söz konusu olur.

Hukuk Muhakemeleri Kanununda esas itibariyle ayrıntılı olarak düzenlenen yargılama türü aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Hukuk Muhakemeleri Kanunu, esas itibariyle yazılı yargılama usulünü ayrıntılı olarak düzenlemiş; basit yargılama usulünü ise, bu usulün yazılı yargılama usulünden farklılaştığı yönleri belirtmek suretiyle, daha kısa olarak yer vermiştir.

Aşağıdaki şıkların hangisinde hakem sözleşmesi ile ilgili bilgi doğru olarak verilmemiştir?

Correct! Wrong!

Tarafların belirli bir ücret ödemeyi taahhüt etikleri bir sözleşmedir. Hukukî niteliği itibariyle, borçlar hukuku alanına giren bir vekâlet sözleşmesidir. Hakem sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerini haklı bir neden olmaksızın yerine getirmekten kaçınan hakem, tarafların bu nedenle uğradığı zararları gidermekle yükümlüdür. Hakemlerce taraflar arasındaki uyuşmazlığı çözen bir karar verilir. Hakem sözleşmesi ile karıştırılan bir kavram, hakem bilirkişiye başvurulmasıdır. Hakem bilirkişi sözleşmesi , niteliği itibariyle, usul hukukuna özgü bir münhasır delil sözleşmesidir.

Temyiz incelemesini yapan dairenin bozma kararı vermesi durumunda kararı veren bölge adliye mahkemesi veya ilk derece mahkemesinin direnirse temyiz incelemesi aşağıdakilerden hangisi tarafından görülür?

Correct! Wrong!

Temyiz incelemesini yapmakla görevli merci Yargıtay’dır. Ancak kararı veren bölge adliye mahkemesi veya ilk derece mahkemesi Yargıtay’ın bozma kararına direnirse, bu kez temyiz incelemesi Hukuk Genel Kurulunda görülür.

Medeni Usul Hukuku / Online Test-2 (FİNAL)
aşağıdaki linklere devam dostum..
bu ders meslek hayatınızda sizinle geleceği için ne kadar çalışsanız azdır.. bir hukukçu olarak bu derse harcanan zaman çok önemli testlere devam edin.. Tebrik ederim..

Medeni Usul Hukuku Bazı Test Çalışmaları

Diğer Testler İçin Tıklayınız.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 2
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
İlginizi Çekebilir

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar (1)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir