kozmoloji ne demektir

Uzay

Kozmoloji Nedir? Tarih Boyunca Farklı Kozmolojik Fikirler

05/04/2022 108

Kozmoloji (evren bilimi), bir bütün olarak evreni konu alan bilim dalıdır. Kozmoloji sözcüğü Yunanca κοσμολογία (cosmologia, κόσμος düzen, bütün + λογια söylev) sözcüğünden türemiştir. Her ne kadar kozmoloji sözcüğü nispeten yakın zamanlı bir…