Son Yazılar

Din

Vaftiz Nedir? Hangi Dinlerde Görülür?

01/01/2023 160

Vaftiz, kişinin alnını ıslatmak veya tüm vücudunu suya batırmak şeklinde icra edilen bir dini "arınma" ve "yeniden doğma" törenidir. Vaftiz uygulamasına rastlanılan inançlar Yunan Mitolojisi'nde vaftiz törenlerine rastlanır. Bunun…

Din

Papaz Nedir? Hristiyanlıktaki Yeri

01/01/2023 158

Papaz, Hristiyan din adamları için Türkçede bazen küçümseyici anlamda da kullanılan sözcük. Türkçeye 1300'lü yıllarda Rumca papas sözcüğünden geçmiştir. Türkçede rahip sözcüğü de bazen papaz anlamında kullanılır ancak her rahip bir papaz ve her papaz da…

Bilgi

Reenkarnasyon Nedir? İslam’da Reenkarnasyon

17/05/2022 214

Reenkarnasyon veya ruh göçü, ruhun sürekli olarak tekrar bedenlendiğine inanan spiritüalistlerin bu olaya verdiği addır. Reenkarnasyon kavramı Asya dinlerindeki tenasüh kavramından biraz farklı olmakla birlikte, benzerlik arz eder. Günümüzde ruh göçüne inanan insanların sayısı bir…