Etnografya nedir Tarihe nasıl yardımcı olur?

Bilim

Etnografya Nedir? Türkiye’de Etnografya

24/03/2022 140

Etnografya (budun betimi, kavmiyat), kavimleri karşılaştırarak inceleyen, kültür oluşumlarını araştıran, kültür bilimidir. İnsanın toplumsal varlığını niteliksel ve niceliksel olarak inceler. Bu incelemeleri alan çalışmasına göre gerçekleştirir. Bütünlükçü bir yöntem tercih eder. Bu…