eğitim amaçları

Eğitim

“Eğitim” Nedir? Eğitimin Amacı Nedir?

14/02/2022 157

GİRİŞ Eğitimle ilgili temel kavramların açıklığa kavuşturulması; eğitimin temellerini, ilişki ve yöntemlerini kavramada, kendi eğitim sistemimizin yapısını ve süreçlerini yorumlamada kolaylık sağlayacaktır. EĞİTİMİN TANIMI, KAPSAMI,…