1. Ana Sayfa

  2. Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/hukukde2/notalbunu.com/wp-content/themes/geoit/frameworks/template-parts/extras/breadcrumb.php on line 40

    Notice: Trying to get property 'term_id' of non-object in /home/hukukde2/notalbunu.com/wp-content/themes/geoit/frameworks/template-parts/extras/breadcrumb.php on line 40

    Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/hukukde2/notalbunu.com/wp-includes/formatting.php on line 4477

    Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/hukukde2/notalbunu.com/wp-content/themes/geoit/frameworks/template-parts/extras/breadcrumb.php on line 42

    Notice: Trying to get property 'name' of non-object in /home/hukukde2/notalbunu.com/wp-content/themes/geoit/frameworks/template-parts/extras/breadcrumb.php on line 42

Sosyolojiye Giriş / VİZE Online Test-5


0

Aşağıdaki kavramlardan hangisi cinsiyetleri nedeniyle dışlanan ve baskı altına alınan kadınların maruz kaldıkları eşitsizliklere ve haksızlıklara karşı verdikleri örgütlü mücadeleyi destekleyen yazarların, erkek egemen bilgi sistemine karşı eleştirel olarak geliştirdikleri bilgi birikimi olarak bilinir?

Correct! Wrong!

Feminizm, cinsiyetleri nedeniyle dışlanan ve baskı altına alınan kadınların maruz kaldıkları eşitsizliklere ve haksızlıklara karşı verdikleri örgütlü mücadeleyi destekleyen yazarların erkek egemen bilgi sistemine karşı eleştirel olarak geliştirdikleri bilgi birikimi olarak tanımlanabilir.

Toplumun McDonaldlaştırılması tezi aşağıdakilerden hangisine aittir?

Correct! Wrong!

George Ritzer, Toplumun McDonaldlaşması teziyle rasyonelleşmenin dünyanın çok geniş bir kısmına yayıldığını ortaya koyar ve McDonaldlaşmanın küreselleşme içinde özellikle kültürel benzeşmeyi artıran bir güç olduğunu savunur.

Aşağıdakilerden hangisi postmodernizmin temel özellikleri arasında sayılamaz?

Correct! Wrong!

Postmodernizmle birlikte bilgi hiyerarşileri artık çökmüştür, bu da ‘uzman’ statüsünün içini boşaltır. Uzman olmayanların düşünceleri ve elde ettikleri sonuçlar uzmanlarınkine eşit geçerliliğe sahip olarak değerlendirir. Bu nedenle elit ve kitle kültürleri arasındaki, entelektüel ve popüler kültür arasındaki ve uzmanlarla sıradan insanlar arasındaki farklılıklar bu nedenle daha az belirgin hale gelir.

Toplum tipleri dikkate alındığında hem tarım hem de hayvancılıkla uğraşan toplumlar hangi toplum türüne dahil edilebilir?

Correct! Wrong!

Kırsal toplumlar, tarımsal üretime ek olarak evcilleştirilmiş hayvan yetiştiriciliğinin önemli bir geçim kaynağı olduğu ve açık eşitsizliklerin bulunduğu toplumlardır.

Aşağıdaki isimlerden hangisi geleneksel otorite tipine örnek olarak gösterilebilir?

Correct! Wrong!

Sosyal bilimlerde, toplumsal gerçeklerin sabit, durağan olmadığını ve sürekli kurulmaya devam ettiğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Yorumlayıcı yaklaşım, doğal gerçekliklerle toplumsal gerçekliklerin aynı yöntemle incelenemeyeceğini savunur, çünkü doğal dünya insan etkileşiminden bağımsız olarak var olduğu hâlde, toplumsal dünya toplumsal ve kültürel ilişkilerle, insanların anlamlı ve amaçlı eylemleri ile kurulmuştur ve kurulmaktadır.

Dahrendorf'a göre toplumsal çatışmanın kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Dahrendorf güç (otorite) üzerinde temellenen bir sınıf modeli tanımlar. Dahrendorf kapitalist toplumda meydana gelen önemli değişmeler sonucunda çatışmanın kaynağının mülkiyet olmaktan çıktığını gücün (otoritenin) çatışmanın yeni kaynağı hâline geldiğini savunmuştur. Dahrendorf'a göre post-kapitalist toplumda çatışma üretim araçlarına sahip olanlar ile olmayanlar arasında değil otoriteyi uygulayanlar ile ona tabi olanlar arasında ortaya çıkmaktadır

Rönesans ve Reform hareketlerinin Batı dışına yayılmasıyla birlikte küreselleşme sürecinin tarihte ilk kez görülmeye başlandığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Oluşum aşaması 1400- 1750 yılları arasında gerçekleşen, bireyciliğin, hümanizmin ve ulusalcılığın önem kazandığı, Rönesans ve Reform hareketlerinin Batı dışına yayılmasıyla birlikte küreselleşme sürecinin tarihte ilk kez görülmeye başlandığı aşamadır.

Aşağıdaki kavramlardan hangisi ekonomik anlamda ortak bir pazar yaratmak ideali ile kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğunun nasıl Avrupa Birliği örgütlenmesi biçimine dönüştüğünü açıklayan süreci açıklar?

Correct! Wrong!

Toplumun dağılmasını engelleyen şeyin düzen olduğunu ve her sistemin işleyebilmesi için karşılanması gereken belirli işlevsel zorunlulukları ile bu işlevleri yerine getiren alt-sistemleri olduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Parsons (1952), sistem teorisinin bir versiyonu olarak geliştirdiği ve temel olarak toplumsal sistemlerin nasıl kurulduğunu, bir arada tutulduğunu ve sürdürüldüğünü, eş değişle “toplumsal düzen problemi”ni sosyolojinin merkezine yerleştirdiği yapısal-işlevselci yaklaşımında faydacı yaklaşımın aksine toplumsal düzenin zorunluluktan değil, değer uzlaşımından doğduğunu savunmuştur. Parsons, toplumun dağılmasını engelleyen şeyin dedüzen, yani sistemin işleyişi olduğunu ve her sistemin işleyebilmesi için karşılanması gereken belirli işlevsel zorunlulukları ile bu işlevleri yerine getiren alt-sistemleri olduğunu savunmuştur.

Sosyolojiye Giriş / VİZE Online Test-5
daha da fazlası gerekli farkında mısın?
geçersin sen bu dersi yahu...
Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.


Notice: Undefined variable: category_ids in /home/hukukde2/notalbunu.com/wp-content/themes/geoit/frameworks/template-parts/extras/related-posts.php on line 68

Yazar Hakkında

Yorum Yap