psikolojide sorunlar

Psikoloji

Psikolojide 3 Önemli Soru(n)

22/01/2022 235

PSiKOLOJiDE ÖNEMLi SORUNLAR Antik Yunan filozoflarından beri insan davranışını anlamaya çalışanların tartışmakta olduğu bazı kritik sorunlar vardır. Geleneksel olarak bilim insanları, bağlı bulundukları yaklaşımlar ışığında…